Facebook
image
Drobečková navigace

Úvod > Bohoslužby > Duchovní slovo

Duchovní slovo

Příliš často se díváme na život a realitu s očima obrácenýma dolů, hledíme jen na to, co se děje dnes, jsme zklamaní z budoucnosti, uzavíráme se do svých potřeb, usazujeme se ve vězení apatie, zatímco si stále stěžujeme a myslíme si, že se věci nikdy nezmění. A tak zůstáváme nehybně stát před hrobem rezignace a fatalismu a pohřbíváme radost ze života. Pán nám však v tuto noc chce dát jiné oči, které budou osvětleny nadějí, že strach, bolest a smrt nad námi nemají poslední slovo. Díky Ježíšovým Velikonocům můžeme udělat skok z nicoty do života, "a smrt nás už nebude moci připravit o naši existenci" (K. RAHNER, Co znamenají Velikonoce, Brescia 2021, 28). Naše existence byla zcela a navždy zahrnuta bezmeznou Boží láskou. Je pravda, že nás to může vyděsit a ochromit. Ale Pán vstal z mrtvých! Vzhlédněme vzhůru, sejměme z očí závoj hořkosti a smutku, otevřeme se Boží naději! Krásná je církev, která takto prochází ulicemi světa! Beze strachu, bez taktizování a oportunismu, pouze s touhou přinášet všem radost evangelia. K tomu jsme povoláni: zakoušet vzkříšeného Pána a dělit se o to s ostatními; odvalit kámen z hrobu, v němž jsme Pána často uzavřeli, a šířit jeho radost ve světě. Dejme vstát z mrtvých Ježíši, živému, z hrobů, do kterých jsme ho zavřeli; osvoboďme ho od formalit, do kterých jsme ho často uvěznili; probuďme ho ze spánku klidného života, do kterého jsme ho někdy uložili, aby nás už nerušil a netrápil. Vnášejme ho do svého každodenního života: projevy pokoje v této době poznamenané válečnými hrůzami; skutky smíření v narušených vztazích a soucitem s těmi, kdo jsou v nouzi; skutky spravedlnosti uprostřed nerovnosti a pravdy uprostřed lží. A především skutky lásky a bratrství.Bratři a sestry, naše naděje se jmenuje Ježíš. Vstoupil do hrobu našeho hříchu, přišel na nejvzdálenější místo, kde jsme byli ztraceni, prošel spletí našich strachů, nesl tíhu našich útlaků a z nejtemnějších hlubin naší smrti nás probudil k životu a proměnil náš smutek v tanec. Oslavme Velikonoce s Kristem! Je živý a stále tudy prochází, proměňuje, osvobozuje. Při něm už zlo nemá moc, selhání nám nemůže zabránit začít znovu, smrt se stává průchodem pro začátek nového života. Protože s Ježíšem, Zmrtvýchvstalým, není žádná noc nekonečná a i v té nejhustší tmě září jitřenka.

 

 Část homilie papeže Františka z velikonoční vigilie

 Celou homili si můžete přečíst na https://www.vaticannews.va/