Facebook
image
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Podpora Ukrajině

Podpora UkrajiněČeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

Rozhodli, aby byl při bohoslužbách v neděli 27.února 2022 použit mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou modlitbou „O smíření“, k této prosebné mši sv. byly také připraveny přímluvy. Na tento den byla vyhlášena kostelní sbírka ve prospěch konta Charity ČR na pomoc Ukrajině.

Kromě humanitární pomoci funguje také síť modlitby, mnoho farností a společenství se denně modlí za mír na Ukrajině. Věřící se také mohou zapojit na výzvu papeže Františka a českých a moravských biskupů ke Dni postu a modliteb za Ukrajinu na Popeleční středu nebo do online modlitby růžence každý den v 18.30 hodin za mír na Ukrajině. 
 

Vážnost situace kolem Ruské invaze na Ukrajině každého z nás s naléhavostí staví  před osobní rozhodnutí, jak se může sám zapojit a pomoci svými silami.  

Protože rytíř Neposkvrněné je především člověkem modlitby, v Národním centru Rytířstva jsme se rozhodli, že od zítřejší první soboty, tj. od 5.3.2022 od 18.30 zahájíme modlitební tažení za mír ve světě a mírové řešení situace kolem válečného konfliktu na Ukrajině. V této modlitbě budeme pokračovat každý následující den ve stejnou hodinu.
Zveme každého z Vás, abyste se podle svých možností a na místě kde jste, ať již sami či s někým dalším,  připojili k naší modlitbě v 18.30.

Budeme se modlit podle následujícího scénáře:
1) Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme, i za ty, kteří se k tobě neutíkají, zvláště za nepřátele Církve svaté a za všechny, kdo jsou Ti svěřeni.
2) Modlitba růžence (nebo alespoň desátek růžence).
3) Modlitba za mír ve světě. Používáme níže uvedenou modlitbu sv. Jana Pavla II.

Modlitba sv. Jana Pavla II. o dar míru
Bože našich otců, velký a milosrdný Pane života a pokoje, Otče všech lidí.
Tvou vůlí je pokoj a ne soužení. Zastav války a svrhni pýchu násilníků. Poslal jsi svého Syna Ježíše Krista, aby hlásal pokoj blízkým i dalekým a sjednotil všechny lidi různých národů a pokolení do jedné velké rodiny.

Ať už nikdy není válka – ten strašný příběh, ze kterého není návratu,
ať už nikdy více není válka – změť bojů a násilí.
Dej, ať skončí válka, která ohrožuje tvá stvoření na zemi, na nebi i v moři.

S Marií, Matkou Ježíšovou a Matkou naší tě prosíme, promluv do srdcí lidí, kteří jsou zodpovědní za osudy národů. Znič logiku odvety a pomsty a skrze Ducha Svatého navrhni nová velkorysá a ušlechtilá řešení v dialogu a trpělivém vyčkávání – mnohem plodnějším než válečné násilí.
Otče, dej našim dnům pokoj. Ať už nikdy více nejsou války.
Amen.

Otec Kryštof Skibiński nám všem posílá své požehnání: Kéž nám Neposkvrněná Panna Maria, Matka Knížete Pokoje, vyprosí u svého Syna vytoužený mír. Na cestu duchovního boje modlitby a lásky Vám všem ze srdce žehná o. Kryštof.

 
Modlitba za mír na Ukrajině
Zmrtvýchvstalý Kriste, i když před tebou zůstáváme v tichu, necháváme zaznít tuto vroucí modlitbu: dej, ať utichne střelba na Ukrajině! Přijmi do své lásky ty, kdo v důsledku násilí a války umírají, utěš truchlící rodiny, podpoř ty, kdo museli nastoupit na cestu vyhnanství. Tváří v tvář nepochopitelnému utrpení stále věříme, že tvá slova lásky a pokoje nikdy nepominou. Ty jsi odevzdal svůj život na kříži a otevřel jsi nám budoucnost, která sahá až za hranici smrti. Proto tě prosíme: dej nám svůj pokoj. Ty jsi naše naděje. Amen
 
Nabídka pomoci naší farnosti
Pro ty, kteří potřebují pomoci, ať se neváhají na nás obrátit.
Současně žádáme všechny, kteří mohou poskytnout ubytování pro uprchlíky nebo mohou nabídnout pomoc, ať nás neváhají kontaktovat. Případně se mohou obrátit s nabídkou na Městský úřad zde v Podbořanech nebo prostřednictvím Ministerstva vnitra na oficiálních stránkách nasiukrajinci.cz
 
 
Modlitba za Ukrajinu