Facebook
image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Slovo farníka > Modlitba za pravdu

Modlitba za pravduModlitba za pravdu - Karel Čapek

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži.
Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem.
Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají.
Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi!
Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, jeli mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků!
Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce?


Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu?
I po válce si mohou národy podat ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry.
Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se
zahojí dřív než duše.
Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit!
Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět se takto buduje?
Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?


Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví.
Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži.
Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude
zkřivováno záměrnou lží.


Za každou lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa.
Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež se vysměje všem vašim
pevnostem.
Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního
znaku slova Pravda vítězí.


Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto utkání.
S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru.
Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv.
Bože, vrať světu pravdu!


Lidové noviny 25. 9. 1938
Opětovně vyvěšujeme. Domníváme se, někteří "komentátoři" si "Modlitbu za pravdu" nepřečetli. A právě oni by
si tento text měli přečíst a poučit se z něj.


„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě
osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti… Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky.“
Jan Hus